Risicomanagement

Heeft u de risico's die uw bedrijf loopt goed in beeld? En hoe gaat u met deze risico's om? Kunt u de risico's zelf dragen als er iets gebeurt? U moet besluiten welke risico's u zelf draagt en welke risico's u met een verzekering af wilt dekken. Ik kan adviseren over risicobeheer. 


Business Continuity Management

Met risicomanagement proberen we risico's zoveel mogelijk te vermijden/beperken. Maar wat als het toch mis gaat? Met het adviseren en toepassen van BCM beperk je de schade in tijd en omvang van een onderneming. Bij een calamiteit is het van levensbelang de meest kritische bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer door te laten gaan. Dat kan door herstel of uitwijken van die activiteiten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 60% van de bedrijven die een calamiteit hebben gehad, 3 jaar later niet meer bestaat. Om met veerkracht op een calamiteit te reageren is het essentieel om een         

                                                                                    onderneming  goed voor te bereiden met een Business Continuity Plan.


Fleetmanagement

Fleetmanagement is een containerbegrip waar ontzettend veel activiteiten onder vallen. Bij mij slaat dit op het ondersteunen en begeleiden van wagenparken in het terugdringen en beheersbaar houden van de schadefrequentie en schadelast.

Motorrijtuigen zijn belangrijke bedrijfsmiddelen. De personen-, bestel- en vrachtauto’s van een bedrijf vormen de schakel tussen het bedrijf en de klant door bijvoorbeeld goederenlevering en bedrijfsbezoeken. De motorrijtuigen zijn vaak zo wezenlijk voor de bedrijfsactiviteiten, dat de onderneming niet zonder de motorrijtuigen kan bestaan. 


Zakelijke en particuliere verzekeringen

Het op passende wijze verzekeren van de aanwezige risico's is een expertise op zich.

Ik kan u begeleiden bij vragen over schadeverzekeringen, nieuwe aanvragen, wijzigingen, royementen en schadebehandeling. Dit is mogelijk voor zowel zakelijke als particuliere verzekeringen. Bastiaan Advies blijft heel expliciet buiten de assurantiebemiddeling. Dit terrein is voorbehouden aan de assurantieadviseur.